Продукти от проекта

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН МЕХЕДИН-ВИДИН-МОНТАНА – Нова разработка на продукти: велотуризъм – румънски език

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН МЕХЕДИН-ВИДИН-МОНТАНА – Нова разработка на продукти: велотуризъм – български език

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН МЕХЕДИН-ВИДИН-МОНТАНА – Нова разработка на продукти: велотуризъм – английски език

 

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ПЛАНИНСКИ МАРШРУТИ ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМОЩ В ОКРЪГ МЕХЕДИНЦИ – български език

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ПЛАНИНСКИ МАРШРУТИ ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМОЩ В ОКРЪГ МЕХЕДИНЦИ – румънски език

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ПЛАНИНСКИ МАРШРУТИ ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМОЩ В ОКРЪГ МЕХЕДИНЦИ – английски език

 
Проучване за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди – област Видин – български език

Проучване за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди – област Видин – английски език

Проучване за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди – област Видин – румънски език
 

Проучванe за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди в област Монтана – български език

Проучванe за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди в област Монтана – английски език

Проучванe за идентифициране на пътеки за планински електрически велосипеди в област Монтана – румънски език