ЗА ПРОЕКТА

Проект „ Съвместно приключение по планинските пътеки”
Системен код: ROBG – 384

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Стойност на финансиране от ЕС: 416 772,68 евро ЕФРР

Водеща организация:
Румънска асоциация за електроника и софтуерна индустрия /ARIES-Oltenia/
Партньори:
“Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин”
„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана

Времетраене: 18 месеца

Цел: Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на трансграничния туризъм от Румъния и България и да увеличи популяризирането на планинския район от област Мехединци и окръзите Видин и Монтана, чрез създаване на нови продукти и услуги и чрез пряко участие на всички заинтересовани страни в развитието на туризма. Новите туристически оферти ще увеличат броя на любителите на планинския туризъм. Създаването на планинските велосипедни маршрути ще увеличат броя на туристите, които ще посетят тази уникална част от региона. Използването на планински електрически велосипеди защитава и насърчава природосъобразно отношение в трансграничния планински регион.

Дейности:
1. Управление на проекта.
2. Изготвяне на проучване за видове пътеки за планински електрически колелета.
3. Разработване на маркетингова стратегия.
4. Закупуване на планински електрически колелета.
5. Организиране на семинари със заинтересовани страни за избор на оператори.
6. Организиране на съвместни обучения за поддръжка на планински колелета с избраните оператори.
7. Организиране на съвместни инфо турове за популяризиране на туризма с планински електрически колелета.
8. Кампания по информираност и публичност.
9. Участие на туристически борси в София и Букурещ.