Обучение за поддръжка на планински електрически велосипеди – 21-22.11.2019

На 21 и 22 ноември 2019 г. се проведе съвместно обучение на оператори за поддръжка на планински електрически велосипеди. В обучението участваха оператори на планински електрически велосипеди от областите Видин, Монтана и Мехединци. Събитието е организирано от Агенция за регионално развитие и Бизнес център-Видин в рамките на проект ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.