Първа промоционална обиколка – 28-29.09.2019

На 28 и 29 септември 2019г. се проведе първата организирана промоционална обиколка с планински електрически велосипеди в района на гр.Белоградчик. В събитието участваха над 30 деца на възраст от 12г. до 18г. Обиколката е организирана от Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин, партньор по проект ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.