Организирана промоционална обиколка на 02-03.10.2019 с планински електрически велосипеди в района на гр.Белоградчик

На 02 и 03 октомври 2019г. се проведе организирана промоционална обиколка с планински електрически велосипеди в района на гр.Белоградчик. В събитието участваха 30 лица на възраст над 55+. Обиколката е организирана от Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин, партньор по проект ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.