Открита промоционална обиколка с планински електрически велосипеди в района на гр.Белоградчик

В периода 05-07 октомври 2019г. се проведе открита промоционална обиколка с планински електрически велосипеди в района на гр.Белоградчик. В събитието се включиха 50 лица от областите Видин, Монтана и Мехединци. Обиколката е организирана от Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин, партньор по проект ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.