Обиколка с журналисти и туроператори – 18-20.10.2019

В периода 18-20 октомври 2019г. се проведе промоционална обиколка с планински електрически велосипеди за журналисти, туроператори и организации в сферата на туризма в района на гр.Белоградчик. В събитието се включиха 50 лица от областите Видин, Монтана и Мехединци. Обиколката е организирана от Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин, партньор по проект ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.