Дубова – Валеа Сатулуй-Деалул Кочинилор- Пояна Равна- Ейбентал- Дубова

Дължината на този маршрут е 45,2 км, максималната надморска височина е 799 м, максималният наклон е 22,2%, с умерен / несъществуващ трафик, на 43% асфалтов път и 57% по земен път.
Маршрутът започва от центъра на град Дубова, прибл. на 25 км от Оршова на DN57. След 1.5 км той напуска асфалта и започва да се изкачва по долината Валеа Статулуй (добре поддържан горски път) до км 4, откъдето завива наляво по хълма Кочинилор до Валеа Пониковей (км 14). Излиза от главния път и следва пътеката, а след това червената маркирана на туристическа пътека към Пояна Равна, след това югозападно до р. Дунав през букова гора, минава покрай връх Знамана (809м) и след това се спуска в Ейбентал. От Ейбентал асфалтираният път, изграден върху бившата железопътна линия, обслужваща добива на Бая Нуа, пресича DN57 в устието на разлива на Люботина – оттам и връщането в Дубова по Дунава (DN57).