Исверна-Селищеа- Валеа Верде-Годеану-Обършиа Клошани-Стънещи-Бъръиаку- Валеа Урсулуй-Наданова-Горновица-Исверна

Дължината на този маршрут е 49.3 км, максималната височина е 698 м, максималният наклон е 16.4%, с умерен трафик, на 74% асфалтов път и с 26% земен път.

Маршрутът започва от центъра на община Исверна (60 км от Дробета Турну Северин на DN67, след това на DJ670 след това на DC50, 55 км от Бъиле Херкулане на DN67D + DJ601E), в село Селищеа се отправя на север към Валеа Верде до Годеану (км 8) дълъг спускане до Стънещи (км 20) и от тук започва изкачването до Бъръиаку. От Бъръиаку пътеката се спуска към Валеа Урсулуй (Долината на Мечката), последвана от окръжния път към Наданова, където завива надясно към Горовица. От Горовица (км 43) маршрутът преминава над хълма Горонулуй и се връща към Исверна.