МаршрутиМехединци - областРумъния

Исверна- Наданова- Черна връх – Фиризу-Дълбочица- Бусещи-Исверна

Дължината на този маршрут е 51,2 км, максималната надморска височина е 698 м, максималният наклон е 21,1%, умерен / несъществуващ трафик, на 19% асфалтов път и 81% по земен път.

Маршрутът започва от центъра на село Исверна(60 км от Дробета Турну Северин на DN67, след това DJ670 и след това DC50, 55 км от Бъиле херкулане, DN67D и след това DJ601E) до Джорджиани, и след 400 м се завива на вляво, изкачва 3 км и след това се спуска до Наданова (км 6). От Наданова следва течението на река Кокущеa и от Черна Връх пресича ключовия сектор и след 15 км достига Дълбочица (км 25). От Дълбочица пътят върви назад, изкачва се по хълмовете и се връща към Исверна, минавайки през селата Бусещи и Селищеa.