Поноареле- Дефиле Балуцей- Бусещи- Поноареле

Дължината на този маршрут е 21,5 км, максималната надморска височина е 562 м, максималният наклон е 21,6%, с умерен трафик, на 33% асфалтов път и 67% по земен път.

Маршрутът започва от центъра на Пноареле (62 км от Дробета Турну Северин, на DN67 и след това на DJ670, на 72 км от Бъиле Херкулане, на DN67D и след това на DJ670) по Божия мост, минава покрай люляковата гора след това се спуска до село Бълуца (км 3). От Бълуца, маршрутът следва дефилето Бълуца и в km 7 излиза от линията на долината, като надясно се стига до приток. Маршрутът следва коритото на потока, на км 13 достига до село Бусещи и от там се спуска към Бълуца, връщането в Поноареле се извършва по Долината Морилор и по този начин затваря кръга на Божия мост.