МаршрутиМехединци - областРумъния

Чирешу-Марга-Широка-Сфодеа-Маларишка-Подени-Валеа Бахней- Пункт на планинското спасяване- Чирешу

Дължината на този маршрут е 34,8 км, максималната надморска височина е 679 м, максималният наклон е 20,7%, с умерен трафик, на асфалтов път в съотношение 17% и по земен път в съотношение 83%.

Маршрутът започва от центъра на Чирешу (на 32 километра от Дробета Турну Северин, на DJ607B и на 27 километра от Оршова, на DN6, след това на DJ607C) в посока село Йупънещи и след 1.5 km завива надясно в югоизточната част на пещерите Корнетул (корнет = варовиков хълм, на който прилича на фуния). В точката, наречена Ла Варница започва туристическата пътека, която се спуска до пещерата Тополница (една от най-големите и красиви пещери) и след това до Просак, където река Тополница започва своя подземен път от почти на около един километър (един от най-забележителните портали в Румъния). Маршрутът продължава до село Марга, на 7,5 километра и достига до DJ670, който свързва Дробета Турну Северин с Бая де Арама и след само един километър, в село Широка, напуска окръжния път и се отправя на север, слизайки на корито на река Тополница по един стръмен наклон. Оттук маршрутът следва течението река Тополница нагоре по течението, минава през село Сфодеа и след това по път, който тръгва към Маларишка. От Маларишkа пътеката се спуска към Подени, от там следва река Бахна на 11 км отсечка до Пункт на планинското спасяване, откъдето стига до Чирешу.