Природен потенциал в планинските райони на територията на област Видин

Планинският район на област Видин се намира предимно в южната част на областта – част от Стара Планина и по-конкретно Западни Балкани. Този район обхваща територията основно на общините Белоградчик и Чупрене и малка част от община Макреш.

Общините Белоградчик и Чупрене са от големите общини в областта по отношение на площ. Община Белоградчик се простира на 410кв.км, а Чупрене на 327кв.км, като и двете общини попадат почти изцяло в планинската част на област Видин – балкан и предбалкан. Община Макреш заема 228кв.км, но не повече от 1/3 от площта й представлява планински район. При 3054кв.км площ на област Видин, може да се каже, че планинският район на областта обхваща около ¼ от територията й.

В същото време, населението на областта от общо близо 87 хиляди души към 31.12.2017г е неравномерно разпределено в цялата област, като най-слабо населени са именно планинските райони и някои селски райони. Така например в община Белоградчик живеят средно около 14 души на кв.км, в община Чупрене и Макреш – по 5 души, а в община Видин – 107, като средно за областта стойността на този показател е 28.

Характерно за целия планински район на област Видин е това, че той граничи на изток с държавната граница на Република Сърбия, която минава по най-високата част на балкана, разполовявайки най-високия връх в Западни Балкани – в.Миджур /2168м./
Освен че планинския район на област Видин е слабо населен, характерно за него е и процес на застаряване на населението и обезлюдяване на някои села. Като цяло за областта най-голям е броя на жителите между 65 и 69 години, следван от възрастовата група 70-74, като хората над 70 годишна възраст живеят предимно в селата, включително и в планинския района на област Видин.
В планинския район на област Видин се намират следните официално признати от Министерството на Околната среда и Водите резервати, природни забележителности и защитени зони:

1. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Чифлик
• Община: Чупрене, Населено място: с. Върбово

2. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: с. Боровица

3. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци

4. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Чупрене, Населено място: с. Протопопинци

5. МИДЖУР Категория: Защитена местност
Местоположение:
• Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом

6. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: с. Рабиша
• Община: Макреш, Населено място: с. Толовица

7. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Димово, Населено място: с. Орешец

8. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност
Местоположение:
• Община: Чупрене, Населено място: с. Долни Лом

9. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност
Местоположение:
• Община: Макреш, Населено място: с. Раковица

10. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци
• Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене

11. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност
Местоположение:
• Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци
• Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене

Прави впечатление, че от всичките 17 защитени територии в област Видин 11 се намират в трите планински общини и община Димово.