МАРШРУТ: МОНТАНА – ПЪСТРИНА

Той представлява приятна възможност за преход със старт от китното село Крапчене в подножието на Пъстрина. Нивото на трудност е средно технично. Дължината на маршрута е 12 километра с 460 м. положителна денивелация и толкова спускане. Маршрутът минава през ловната хижа на село Крапчене,където туристите могат да отдъхнат.

Началната точка от маршрута е село Крапчене, което се намира на 8 километра от град Монтана. От изхода на град Монтана, в посока Враца, по път Е-79 се пътува около 4 км, след което се отбивате по пътя за град Плевен и се влиза в селото. До там може да се пътува с автомобил, автобус /по линията Монтана – Плевен/, с велосипед или пеша.

Планина Пъстрина е живописно изолирано възвишение, разположено източно от град Монтана, което е част от Западния Предбалкан. Обявена е за защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с Решение на Министерски съвет № 122 от 2 март 2007г. /обнародвано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007г./. Има овална форма и е приблизително 8-9 км. (север-юг) на 7-8 км. (изток-запад). То бележи условната граница между Западен Балкан и Западната Дунавска равнина. Разположено е между река Огоста и притоците й Шугавица и Ботуня. Планина Пъстрина е значително по-стръмна от западната си част, откъм река Шугавица и осеяна със скални венци, като от южната страна склоновете й са по-полегати и по-подходящи за туризъм и преходи. Най-висока точка на рида е едноименния връх Пъстрина – 563,4 м., разположен на скален венец югоизточно от село Долно Белотинци. От билото на Пъстрина се разкрива панорамна гледка към Дунавската равнина, Западна Стара Планина с първенците си връх Миджур, връх Три Чуки и връх Ком, язовир Огоста и Врачански Балкан.