Румъния

МаршрутиМехединци - областРумъния

Чирешу (Пункт на планинското спасяване) -Бахна-Иловица-Метериз-Креаста Кокошулуй-Тополова-Валеа Бахней-Чирешу (Пункт на планинското спасяване)

Маршрутът започва от Пункт на планинското спасяване (на 2 километра от центъра на Чирешу, на 34 километра от Дробета Турну

Read More