Румъния

МаршрутиМехединци - областРумъния

Исверна-Селищеа- Валеа Верде-Годеану-Обършиа Клошани-Стънещи-Бъръиаку- Валеа Урсулуй-Наданова-Горновица-Исверна

Дължината на този маршрут е 49.3 км, максималната височина е 698 м, максималният наклон е 16.4%, с умерен трафик, на

Read More