Исверна-Селищеа- Валеа Верде-Годеану-Обършиа Клошани-Стънещи-Бъръиаку- Валеа Урсулуй-Наданова-Горновица-Исверна

Дължината на този маршрут е 49.3 км, максималната височина е 698 м, максималният наклон е 16.4%, с умерен трафик, на

Прочетете повече

Чирешу-Марга-Широка-Сфодеа-Маларишка-Подени-Валеа Бахней- Пункт на планинското спасяване- Чирешу

Дължината на този маршрут е 34,8 км, максималната надморска височина е 679 м, максималният наклон е 20,7%, с умерен трафик,

Прочетете повече

Чирешу (Пункт на планинското спасяване) -Бахна-Иловица-Метериз-Креаста Кокошулуй-Тополова-Валеа Бахней-Чирешу (Пункт на планинското спасяване)

Маршрутът започва от Пункт на планинското спасяване (на 2 километра от центъра на Чирешу, на 34 километра от Дробета Турну

Прочетете повече